مقاله مقایسه اثر عصاره آویشن و مورت با نیستاتین بر مهار رشد کاندیدا آلبیکنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر عصاره آویشن و مورت با نیستاتین بر مهار رشد کاندیدا آلبیکنس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاندیدا آلبیکنس
مقاله نیستاتین
مقاله آویشن
مقاله مورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بیات منصور
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کاندیدا آلبیکنس فراوان ترین عامل کاندیدیازیس دهانی است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر عصاره اویشن و مورت با نیستاتین بر مهار رشد کاندیدا البیکنس در محیط ازمایشگاه انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه ازمایشگاهی روی ۳۲ سویه کاندیدا البیکنس جدا شده از بیماران مبتلا به کاندیدیازیس دهانی انجام گردید. از روش Agar microdilution برای بررسی اثر عصاره ها و نیستاتین استفاده شد. ابتدا سوسپانسیونی از سلول های مخمری کاندیدا البیکنس و نیز یک رقت سریال از عصاره ها و نیستاتین در محیط سابورودکستروزاگار تهیه و یک لوپ از سوسپانسیون کاندیدا روی محیط کشت جامد، کشت و در ۲۵ درجه سآنتی گراد انکوبه گردید. نتایج حاصل از رشد قارچ در طی ۷ روز ثبت شد.
یافته ها: حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد عصاره اویشن، مورت، مخلوط دو عصاره و سوسپانسیون نیستاتین به ترتیب برابر با۰٫۳۹۰ml/ml ، ۱۲٫۵ml/ml، ۰٫۷۸۰ml/ml و ۱۶۰IU/ml بود.
نتیجه گیری: عصاره اویشن در مقایسه با نیستاتین به عنوان یک داروی ضدقارچی در درمان کاندیدیازیس می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ اما عصاره مورت نمی تواند رشد کاندیدا البیکنس را مهار نماید.