مقاله مقایسه اثر سله برکس و سولفات منیزیم در پیشگیری از زایمان زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر سله برکس و سولفات منیزیم در پیشگیری از زایمان زودرس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زایمان زودرس
مقاله سله برکس
مقاله سولفات منیزیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاریه ندا
جناب آقای / سرکار خانم: طبسی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدغلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: زایمان زودرس کماکان به عنوان یک چالش مهم سلامت و یکی از مهمترین علت مرگ و میر در نوزادان شناخته می شود. هدف از این مطالعه مقایسه اثر سله برکس خوراکی و سولفات منیزیم وریدی بر زایمان زودرس می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی دو سو کور بر روی ۱۰۰ زن مبتلا به انقباضات زوردرس رحمی انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه سله برکس خوراکی با دوز ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز و گروه دیگر سولفات منیزیم وریدی حداکثر برای ۴۸ ساعت دریافت کردند. تاخیر زایمان طی ۴۸ ساعت و عوارض جانبی آن بررسی شدند.
نتایج: تفاوتی بین دو گروه از نظر سن مادری، پاریتی و سن حاملگی وجود نداشت . تاخیر زایمان به مدت ۴۸ ساعت در گروه سله برکس و سولفات منیزیم برابر بود و در ۴۲ بیمار (۸۶ درصد) در هر گروه مشاهده شد. تعداد زایمان قبل از ۴۸ ساعت نیز در هر دو گروه برابر بود و در هر گروه در ۸ بیمار (۱۴ درصد) اتفاق افتاد که اختلاف معنی داری در دو گروه مورد مطالعه یافت نشد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که سله برکس به عنوان یک داروی توکولیتیک، قدرتی برابر با سولفات منیزیم که یک توکولیتیک شناخته شده می باشد، دارد. با توجه به سهولت بیشتر استفاده، جهت پیشگیری از وقوع زایمان زودرس در خانم های باردار استفاده از آن توصیه می شود.