مقاله مقایسه اثر سایتوتوکسیک نانو ذرات سیلیکا در شکل ها و اندازه های مختلف بر سلول ریه موش صحرایی در محیط کشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر سایتوتوکسیک نانو ذرات سیلیکا در شکل ها و اندازه های مختلف بر سلول ریه موش صحرایی در محیط کشت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات
مقاله سیلیکا
مقاله ریه
مقاله سمیت
مقاله سایتوتوکسیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبالی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حکمتی مقدم سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حلوانی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملکی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نانوذرات سیلیکا به صورت استنشاقی، خوراکی، تزریقی و پوستی وارد بدن موجودات زنده از جمله انسان شده و می توانند تاثیرات بالقوه سوء بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشند. هدف از این مطالعه تجربی – آزمایشگاهی، بررسی اثر سمیت نانوذره سیلیکا در شکل های سیمی (Wire)، میله ای (Rod)، کروی (Spherical) و در اندازه های مختلف (۲۰ و ۵۰ و ۱۰۰ نانومتر) بر سلول ریه رت در دو زمان مواجهه ۶ و ۲۴ ساعته با استفاده از دو تست سایتوتوکسیسیتیMTT  وMTS  بود.
روش بررسی: دو موش صحرایی نر نژاد Wistar بیهوش شده و خون آنها کاملا با محلول کربس جایگزین شد، سپس ریه ها جدا گشته و پس از هضم، سوسپانسیون تک سلولی از آن در محیط کشت سلولی تهیه گردید. در مرحله بعد سوسپانسیون سلولی به طور جداگانه در مجاورت با نانوذرات مذکور در غلظت ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر قرار گرفت و سپس در ۳۷ درجه انکوبه و میزان حیات سلولی پس از مدت ۶ و ۲۴ ساعت تعیین گردید.
یافته ها: این مطالعه نشان داد نانوذرات با سایز کوچکتر (۲۰ نانومتر) دارای تاثیر سمی بیشتری نسبت به سایزهای بزرگتر بودند. همچنین نانوذرات سیلیکا به شکل کروی اثرات سایتوتوکسیک بالاتری نسبت به دو شکل دیگر نانوذره داشتند. از طرفی زمان انکوباسیون ۲۴ ساعته نسبت به زمان انکوباسیون ۶ ساعته باعث اندکی افزایش در مرگ سلولی شد.
نتیجه گیری: میزان سایتوتوکسیسیتی نانوذرات سیلیکا وابسته به شکل و سایز و زمان مواجهه آنها با سلول است.