مقاله مقایسه اثر رژیم ترتیبی و رژیم استاندارد چهاردارویی در مبتلایان به هلیکوباکترپیلوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر رژیم ترتیبی و رژیم استاندارد چهاردارویی در مبتلایان به هلیکوباکترپیلوری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هلیکوباکترپیلوری
مقاله درمان ترتیبی
مقاله درمان چهاردارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی طاهر مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی سیده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی سیده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: نقیبی سیده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مقاومت آنتی بیوتیکی میزان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری را در دنیا کاهش داده است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر رژیم ترتیبی و رژیم استاندارد چهاردارویی بر هلیکوباکترپیلوری انجام شد.
روش بررسی: این کارآزمایی بالینی دوسوکور روی ۱۶۰ بیمار مبتلا به دیس پپسی مزمن انجام شد. شدت گاستریت بیماران بر اساس نتایج آندوسکوپی به صورت خفیف، متوسط و شدید درجه بندی شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه ۸۰ نفری تحت درمان با رژیم ترتیبی و رژیم چهاردارویی قرار گرفتند. در روش ترتیبی طی ۵ روز اول امپرازول و آموکسی سیلین و طی ۹ روز بعدی امپرازول، فورازولیدن و کلاریترومایسین تجویز گردید. رژیم چهاردارویی شامل امپرازول، آموکسی سیلین، کلاریترومایسین و بیسموت به مدت ۱۴ روز بود. پنج هفته پس از اتمام درمان، برای بیمار تست ریشه کنی اوره آز تنفسی انجام گردید.
یافته ها: ۵۰٫۹ درصد از بیماران گروه رژیم ترتیبی و ۴۹٫۱ درصد از بیماران گروه رژیم چهاردارویی بهبود یافتند. این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. بهبودی در مبتلایان به گاستریت شدید در رژیم ترتیبی (۸۷٫۵ درصد) بالاتر از رژیم چهاردارویی (۲۵ درصد) بود (P<0.05). بهبودی در مبتلایان با آلودگی شدید به هلیکوباکترپیلوری در رژیم ترتیبی (۶۴٫۷ درصد) به صورت غیرمعنی داری بالاتر از رژیم چهاردارویی (۴۱٫۲ درصد) بود.
نتیجه گیری: در ریشه کنی آلودگی به هلیکوباکترپیلوری روش رژیم ترتیبی بر چهاردارویی به خصوص در گاستریت شدید برتری دارد.