مقاله مقایسه اثر رادیوفرکوئنسی در برابر استفاده از کوتری Bipolar در تانسیلکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۴۷۷ تا ۴۸۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر رادیوفرکوئنسی در برابر استفاده از کوتری Bipolar در تانسیلکتومی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تانسیلکتومی
مقاله رادیوفرکوئنسی
مقاله درد
مقاله خونریزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدبصیر
جناب آقای / سرکار خانم: آصفی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تانسیلکتومی پروسه جراحی شایعی است که درد و ناراحتی پس از عمل در آن زیاد است. هدف این مطالعه مقایسه اثر رادیوفرکوئنسی در برابر استفاده از کوتری Bipolar در تانسیلکتومی بود.
روش بررسی: دراین مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد ۳۰ بیمار بالای ۱۰ سال که کاندید عمل تانسیلکتومی بودند، انتخاب شدند. لوزه های سمت راست به روش رادیوفرکوئنسی و لوزه های سمت چپ به روش Bipolar تحت عمل جراحی قرار گرفتند. بیماران از لحاظ درد، خونریزی، مدت زمان عمل و سختی عمل ارزیابی شدند. داده ها با آزمون های آماری تی مستقل و دانشجویی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین حجم خونریزی در دو روش تفاوت معنی داری نداشت (p>0.05). از لحاظ مدت زمان عمل و سختی عمل به وسیله جراح اختلاف معنی داری یافت شد (p<0.05). هم چنین میانگین شدت درد بیماران در روش رادیوفرکوئنسی در روزهای مختلف بعد از عمل به طور معنی داری کمتر از روش کوتری Bipolar بود (p<0.05).
نتیجه گیری: روند کاهش درد و افزایش بهبود در گروه تحت رادیوفرکوئنسی مطلوب تر از روش جراحی با استفاده از کوتری Bipolar در عمل تانسیلکتومی است.