مقاله مقایسه اثر دو روش مصرف تریاک بر روی برخی عوامل التهابی و انعقادی در همستر طلایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۲۹۲ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر دو روش مصرف تریاک بر روی برخی عوامل التهابی و انعقادی در همستر طلایی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تریاک
مقاله اعتیاد
مقاله هموسیستئین
مقاله فیبرینوژن
مقاله High-sensitivity C-Reactive protein
مقاله فاکتور انعقادی ll

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ازدکی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر اساس یک مطالعه تجربی، تاثیر روش های مختلف مصرف تریاک بر روی برخی عوامل التهابی و انعقادی سرم را مورد بررسی قرار دادیم.
روش: آزمایشات در ۳۰ همستر طلایی نر بالغ انجام شد که در ۳ گروه تقسیم بندی شدند: گروه شاهد که تریاک دریافت نکردند، گروه اول که تریاک خوراکی دریافت کردند وگروه دوم که تریاک استنشاقی دریافت کردند. پس از ۴ هفته همه هامسترها با اتیل اتر بیهوش شدند و نمونه خون از قلب جهت بررسی آزمایشگاهی گرفته شد.
یافته ها: به استثنای (High-sensitivity C-Reactive protein) hs-CRP که در موارد مصرف تریاک خوراکی نسبت به موارد تریاک استنشاقی به طور معنی داری سطح بالاتری را نشان داد، در سایر موارد اختلاف واضحی بین دو گروه وجود نداشت. سطح hs-CRP در دو گروه مطالعه نسبت به گروه شاهد بالاتر بود. سطح هموسیستئین خون در هر دو گروه مشابه گروه شاهد بود.
نتیجه گیری: نقش محرک تریاک روی فرآیندهای التهابی بسته به نوع روش استفاده می باشد و به خصوص اثر آن در استفاده خوراکی بیشتر است.