مقاله مقایسه اثر دو ترکیب (CPP-ACP) و (CPP-ACPE) بر روند تغییرات pH پلاک پس از مصرف مواد قندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر دو ترکیب (CPP-ACP) و (CPP-ACPE) بر روند تغییرات pH پلاک پس از مصرف مواد قندی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CPP-ACP
مقاله CPP-ACPF
مقاله اسیدیته پلاک
مقاله دمینرالیزاسیون
مقاله فلوراید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت هاله
جناب آقای / سرکار خانم: بانوا سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: عبدیان هادی
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی فرد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ترکیبCPP-ACP با آمورفوس کلسیم فسفات شکل آمورف و قابل رسوبی از یون های فسفات و کلسیم را در دسترس دندان قرار می دهد و علاوه بر رمینرالیزاسیون مینا، باعث ایجاد حالت قلیایی در این ترکیب و در پلاک دندانی می شود.CPP-ACPF ترکیب جدیدتر این خمیر است که به آن ppm 900 فلوراید عرضه شده است. هدف این مطالعه بررسی اثر این دو ماده در افزایش pH پلاک و همچنین مقایسه اثر آنها با هم در زمانهای مخلتف است.
روش بررسی: این کارآزمایی بالینی به صورت دو سویه کور روی چهل دانش آموز انجام شد.pH پلاک بیماران در ناحیه دیستال مولر پایین قبل و ده دقیقه پس از مصرف سوکرز ۱۰% اندازه گیری شد. در گروه اول از ترکیبCPP-ACP و در گروه دوم از ترکیب CPP-ACPF استفاده و روی سطوح دندانها به کار برده و در زمانهای سی و شصت دقیقه، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت، pH پلاک ثبت شد. داده ها توسط آزمونهای آماری Repeated Measure ANOVA و Bone Ferroni با سطح معنی دار ۰٫۰۵ ارزیابی شدند.
یافته ها: استفاده از هر دو ترکیب CPP-ACP و CPP-ACPF باعث افزایش pH پلاک میکروبی گردید. افزایش pH تا ۴۸ ساعت در هر دو گروه یکسان بود و تفاوت معنی داری نداشتند. اثر دو ماده پس از ۴۸ ساعت، متفاوت بود.
نتیجه گیری: کاربرد CPP-ACP تا ۴۸ ساعت و کاربرد CPP-ACPF تا ۹۶ ساعت شرایط را به نفع رمینرالیزاسیون پیش می برد.