مقاله مقایسه اثر دما و میزان سیلیکون کاربید بر خواص و ریزساختار شیشه های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشه سودالایم و شیشه پانل تلویزیون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر دما و میزان سیلیکون کاربید بر خواص و ریزساختار شیشه های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشه سودالایم و شیشه پانل تلویزیون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیشه ی اسفنجی
مقاله ضایعات شیشه سودالایم و پانل
مقاله سیلیکون کاربید (SiC)
مقاله تخلخل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی حیدری مینا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: میرکاظمی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، تاثیر دما و میزان عامل اسفنجی کننده (سیلیکون کاربید) بر خواص و ریزساختار شیشه های اسفنجی حاصل از ضایعات پانل نمایشگر لوله اشعه کاتدی و ضایعات شیشه های سودالایم مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، ابتدا پودر هر یک از دو شیشه ذکر شده با اندازه ذرات کمتر از ۶۳ میکرومتر تهیه شده و سپس پودر سیلیکون کاربید با مقادیر مختلف (۲، ۴، ۶ و ۸ درصد وزنی) به آن ها افزوده شد. پودرهای حاصل تحت فشار پرس تک محوره قرار گرفته و سپس در محدوده دمایی ۱۰۵۰-۷۵۰ درجه سانتی گراد با برنامه پخت ثابت، سینتر گردیدند. برای بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه ها، آزمون های تعیین دانسیته، تخلخل سنجی و استحکام خمشی انجام گرفت. همچنین برای مطالعه ریزساختار نمونه ها، تصاویر میکروسکوپی آن ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی تهیه شد. نتایج حاصل از نمونه ها نشان داد که سیلیکون کاربید، امکان کنترل ریزساختار شیشه های اسفنجی در رسیدن به اندازه حفرات ریز با توزیع نسبتا باریک را می دهد. نمونه حاوی شیشه سودالایم و ۴ درصد وزنی سیلیکون کاربید که در دمای ۸۵۰ درجه سانتی گراد فوم شده بود، دارای بیشترین میزان تخلخل (۹۰%) و استحکام خمشی معادل ۰٫۵۷ مگاپاسکال بود اما ریزساختار درشت و نامتقارن داشت. در مورد شیشه پانل و ۶ درصد وزنی سیلیکون کاربید که در دمای ۹۵۰ درجه سانتی گراد سینتر شده بود، بیشترین میزان تخلخل حدود ۵۵ درصد و استحکام خمشی ۱۲ مگاپاسکال بود که ریزساختار نسبتا یکنواختی داشت. این خواص نسبت به خواص نمونه های تجاری، بهبود قابل ملاحظه ای یافته است.