مقاله مقایسه اثر درمان جانبی با دوز پایین داکسی سایکلین با اسید چرب امگا -۳ به همراه دوز پایین آسپیرین در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر درمان جانبی با دوز پایین داکسی سایکلین با اسید چرب امگا -۳ به همراه دوز پایین آسپیرین در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پریودنتیت مزمن
مقاله اسید چرب امگا
مقاله ۳
مقاله داکسی سایکلین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاد شیرین زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: امینی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: برکتین مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مافی مروارید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درمان تعدیل میزبان به عنوان یک مفهوم جدید در درمانهای جانبی بیماریهای پریودنتال مورد مطالعه قرار گرفته است. امگا-۳ دارای فعالیت محافظتی و ضدالتهابی در بیماریهای التهابی نظیر پریودنتیت است. هدف این مطالعه بررسی اثر درمانی امگا-۳ به همراه دوز پایین آسپیرین در درمان پریودنتیت مزمن و مقایسه آن با داکسی سایکلین می باشد.
روش بررسی: تعداد ۴۵ بیمار دارای پریودنتیت مزمن انتخاب شدند و پارامترهای کلینیکی برای آنها ثبت گردید. پس از انجام مرحله یک درمانهای پریودنتال، بیماران به صورت تصادفی به سه دسته تقسیم شدند و هر گروه روزانه یکی از این رژیم های دارویی را دریافت کردند: یک عدد قرص داکسی سایکلین بیست میلی گرم، یک عدد قرص امگا-۳ به همراه هشتاد میلی گرم آسپیرین، یک عدد قرص پلاسبو (گروه کنترل). پس از شش هفته، تمام پارامترها مجددا ثبت گردیدند. داده ها با آزمونهای آماری Wilcoxon،t زوجی،Kruskall-wallis و آنالیز One way ANOVA بررسی شدند.
یافته ها: میانگین BOP،PPD و CAL در گروههای امگا-۳ و داکسی سایکلین نسبت به گروه پلاسبو، به طور معنی داری کاهش یافته بود (p<0.05) و این کاهش در گروه امگا-۳ به طور معنی داری بیش از داکسی سایکلین بود. (p<0.05)
نتیجه گیری: امگا-۳ ممکن است بیشتر از داکسی سایکلین که به عنوان داروی رایج در درمانهای پریودنتال استفاده می شود، در کاهش پارامترهای کلینیکی در بیماران دچار پریودنتیت موثر بوده و در کنترل پیشرفت بیماری کمک کند.