مقاله مقایسه اثر داروهای اندانسترون و متوکلوپرامید همراه با دگزامتازون بر میزان تهوع و استفراغ پس از کله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۹ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر داروهای اندانسترون و متوکلوپرامید همراه با دگزامتازون بر میزان تهوع و استفراغ پس از کله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متوکلوپرامید
مقاله اندانسترون
مقاله دگزامتازون
مقاله تهوع
مقاله استفراغ
مقاله کله سیستکتومی
مقاله لاپاراسکوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخش نوین
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانپور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی ام لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: خلیل پور آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سبحان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تهوع و استفراغ پس از عمل یکی از علل شایع موربیدیتی پس از اعمال جراحی است که می تواند باعث هیپوکسی، پنومونی آسپیراتیو، دهیدراتاسیون، تاخیر در ترخیص بیمار و اختلالات الکترولیتی شود. این خطر در بیماران لاپاراسکوپی، معده پر، ترومای چشم، ضربه به سر و سزارین بیشتر است. این مطالعه به منظور تعیین اثر داروهای اندانسترون و متوکلوپرامید همراه با دگزامتازون بر میزان تهوع و استفراغ بعد از جراحی کله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی انجام شد.
روش بررسی: این کارآزمایی بالینی دوسوکور روی ۱۰۰ بیمار ASA,I-II تحت عمل کله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه ۵۰ نفری تقسیم شدند. به همه بیماران داروهای پره مدیکاسیون، اینداکشن و بیهوشی یکسان داده شد. به گروه اول متوکلوپرامید (۱۰mg/kg/bw) به همراه دگزامتازون(۸mg/kg/bw)  و به گروه دوم اندانسترون (۴mg/kg/bw) با دگزامتازون (۸mg/kg/bw) داخل وریدی ۵ دقیقه قبل از اتمام عمل جراحی تزریق گردید و تا ۴ ساعت بعد از عمل شیوع تهوع و استفراغ در هر دو گروه ثبت شد.
یافته ها: بروز تهوع در گروه اول و دوم به ترتیب در ۱۹ نفر (۳۸ درصد) و ۱۴ نفر (۲۸ درصد) و میزان بروز استفراغ در گروه های اول و دوم به ترتیب در ۱۵ نفر (۳۰ درصد) و ۸ نفر (۱۶ درصد) تعیین شد و این مقادیر اختلاف آماری معنی داری نداشتند.
نتیجه گیری: داروی اندانسترون همراه با دگزامتازون در مقایسه با داروی متوکلوپرامید همراه با دگزامتازون سبب کاهش غیرمعنی دار تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی گردید.