مقاله مقایسه اثر تزریق درون بطنی، مغزی عصاره آبی و متانولی دانه گیاه هل در رفتار ترس ناشی از PTZ در موش صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر تزریق درون بطنی، مغزی عصاره آبی و متانولی دانه گیاه هل در رفتار ترس ناشی از PTZ در موش صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره آبی
مقاله عصاره متانولی
مقاله هل
مقاله پنتیلن تترازول
مقاله پلاسمیز
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوزش ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه دلویی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترس یک پاسخ مهیج به خطری معلوم است و شامل واکنش های اتونومیکی، نورواندوکرینی و رفتاری می باشد. کشف خواص شفابخشی گیاهان از سوی دانشمندان زیادی صورت گرفته و توسل به گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ یکی از روش های موثر درمان بوده است. در این پژوهش تاثیر مقایسه تزریق عصاره آبی و متانولی دانه گیاه هل (Elettaria cardamomum) بر رفتار ترس مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش حیوانات به دو دسته تقسیم گردیدند، که هر دسته شامل سه گروه بود: گروه کنترل(saline) که ۱mlit سالین را بصورت تزریق درون بطنی، مغزی (I.C.V) دریافت کرد. گروه شم که PTZ را به میزان ۲۰mg/kg بصورت تزریق i.p دریافت کرد. گروه آزمایشی (تجربی) که عصاره آبی دانه گیاه هل را در دوزهای، g/rat 3m، ۱۰، ۳۰ بصورت I.C.V و ترکیب PTZ را بصورت تزریق درون صفاقی (I.P) دریافت نمود، همچنین در گروه دوم آزمایش، عصاره متانولی را در دوزهای g/rat 3m، ۱۰، ۳۰ بصورت I.C.V و ترکیب PTZ را بصورت I.P دریافت کرد. برای بررسی اثرات ترس از پلاسمیز استفاده شد. مقایسه تزریق هر دو عصاره آبی و متانولی دانه گیاه هل، درصد زمان حضور در بازوی باز (%OAT) و درصد دفعات ورود به بازوی باز (%OAE) و فعالیت حرکتی حیوان را نسبت به گروه کنترل افزایش داد که دوز g/rat 30m این افزایش را بطور معنی دار در %OAT و %OAE نشان داد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ترکیبات موجود در دو عصاره آبی و متانولی دانه گیاه هل ترس ناشی از PTZ را کاهش داد، احتمالا تاثیر از طریق بر همکنش با سیستم گابائرژیک می باشد.