مقاله مقایسه اثر تجویز مزمن مورفین و ترامادول در دوره شیرخواری بر تشنج حاد حاصل از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نابالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۶۰۸ تا ۶۱۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثر تجویز مزمن مورفین و ترامادول در دوره شیرخواری بر تشنج حاد حاصل از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نابالغ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفین
مقاله تشنج
مقاله ترامادول
مقاله پنتیلن تترازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده مقدم اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مورفین و ترامادول بر تشنج موثرند اما تاکنون چگونگی عملکرد تشنجی این دو دارو با افزایش سن مقایسه نشده است. هدف این مطالعه مقایسه اثر برخورد با این دو دارو در دوره شیرخواری بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در دوره قبل از بلوغ موش صحرایی می باشد.
روش بررسی: ۴۶ نوزاد نر موش صحرایی به طور تصادفی انتخاب و به گروه های سالین (n=21)، مورفین (n=12) و ترامادول (n=13) تقسیم شدند. در سن ۱۴-۸ روزه به ترتیب سالین، مورفین یا ترامادول تزریق شد. در سن ۲۲ روز بعد از تولد گروه سالین در سه زیر گروه مجددا سالین (n=8)، مورفین (n=8) یا ترامادول (n=5) دریافت کرد. گروه مورفین در دو زیر گروه برابر مجددا مورفین یا سالین (n=6) و گروه ترامادول سالین (n=6) یا ترامادول (n=6) دریافت کردند. در روز ۲۹ با تزریق پنتیلن تترازول موش ها از نظر تشنج مطالعه شدند.
یافته ها: تعداد تشنج تونیک- کلونیک در تمامی گروه ها نسبت به گروه کنترل و گروه ترامادول + سالین افزایش داشت (P<0.05). دوره تشنج تونیک- کلونیک در گروه ترامادول + سالین نسبت به سایر گروه های ترامادول کاهش داشت (P<0.05). زمان تاخیری تشنج تونیک- کلونیک در گروه سالین+ ترامادول نسبت به گروه کنترل کاهش داشت (P<0.05)، اما در گروه ترامادول + سالین نسبت به تمامی گروه ها به جز گروه سالینی افزایش داشت (P<0.05). زمان تاخیری انقباضات میوکلونیک در گروه های سالین + مورفین و سالین + ترامادول نسبت به کنترل کاهش داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: احتمالا تغییرات وابسته به سن مشابهی در اثر تماس مزمن با مورفین و ترامادول در دوره نوزادی موش های صحرایی ایجاد می شود که در روزهای ۲۸-۲۲ بعد از تولد بر شدت تشنج اثر افزایشی می گذارد. اثر مورفین و ترامادول در این مورد باهم تفاوت معنی داری ندارند.