مقاله مقایسه اثربخشی ماده پیوندی Osteobiol gen_oss با ترمیم طبیعی ساکت ازنظر کمیت و کیفیت استخوان جهت قرار دادن ایمپلنت در افراد دارای بی دندانی پارسیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی ماده پیوندی Osteobiol gen_oss با ترمیم طبیعی ساکت ازنظر کمیت و کیفیت استخوان جهت قرار دادن ایمپلنت در افراد دارای بی دندانی پارسیل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساکت
مقاله زنوگرفت
مقاله ایمپلنت دندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی شایسته یداله
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رزومه نینا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرفرد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افزایش روزافزون موارد درمان های پیچیده ایمپلنت دندانی، توجه محققان را به سمت استفاده از موادی معطوف داشته که قادر به تحریک بازسازی استخوان می باشند. تکنیک حفظ ساکت دندانی و استفاده از گرفت استخوان جهت به حداقل رساندن تحلیل پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی نوعی ماده پیوند استخوان زنوگرفت کلاژنه به نام Osteo biol gen_oss در بازسازی ساکت دندان کشیده شده بود.
روش بررسی: این مطالعه نوعی کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که در ۱۲ نمونه (۶ عدد در گروه کنترل و ۶ عدد در گروه تست) انجام شد. هر فرد ۲ دندان Hopeless داشت که پس از کشیدن دندان ها در گروه تست گرفت قرار داده شد اما گروه کنترل به روند طبیعی ترمیم شد. پس از ۳ ماه از هر دو ناحیه نمونه تهیه و جهت بررسی بافت شناسی و هیستومورفومتریک به پاتولوژیست ارجاع داده شد. در این مطالعه آزمون های Mc Nemar و Wilcoxan sigh rank استفاده شد.
یافته ها: هیچ تفاوت آماری بین دو گروه از لحاظ واکنش جسم خارجی، التهاب، وایتالیتی و درصد استخوان ساخته شده دیده نشد. میانگین درصد بیومتریال باقی مانده ۶٫۳۷±۱٫۴۳ بود.
نتیجه گیری: زنوگرفت Osteobiol gen_oss یک Deantigenized collagenic porcine bone substitute می باشد. این ماده یک گرفت با خاصیت سازگاری زیستی بالا و استئوکانداکتیو است که پس از قرار گرفتن در ساکت دندان کشیده شده در ۳ ماه منجر به ح فظ ساکت دندانی در انسان می شود.