مقاله مقایسه اثربخشی فنون حساسیت زدایی تدریجی، جرات آموزی و تلفیقی در درمان اختلال هراس اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاری از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی فنون حساسیت زدایی تدریجی، جرات آموزی و تلفیقی در درمان اختلال هراس اجتماعی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش حساسیت زدایی تدریجی
مقاله روش جرات آموزی
مقاله روش تلفیقی
مقاله هراس اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبری جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قربان شیرودی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی شهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هراس اجتماعی اختلالی است که به وسیله اضطراب مضمحل کننده و خجالت کشیدن در محیط اجتماعی قابل شناسایی است. اینگونه افراد همواره یک ترس شدید مزمن و پایدار از مورد توجه و بررسی قرار گرفتن توسط دیگران دارند. به منظور مقایسه اثربخشی سه روش درمان حساسیت زدایی تدریجی، جرات آموزی و تلفیقی (حساسیت زدایی تدریجی+جرات آموزی) و مقایسه آنها با گروه کنترل در درمان هراس اجتماعی ۳۲۰ نفر از مبتلایان به صورت تصادفی در چهار گروه ۸ نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند.
جهت ارزیابی علایم هراس اجتماعی از مصاحبه و پنج پرسشنامه که شامل مقیاس اضطراب زونگ، مقیاس اجتناب و فشار اجتماعی، مقیاس ترس از ارزیابی منفی، پرسشنامه جرات آموزی و مقیاس ارزیابی درمانگر می باشد، قبل و بعد از مداخلات درمانی و در یک دوره پیگیری سه ماهه استفاده گردید.
نتایج نشان داد که روش های درمان حساسیت زدایی تدریجی، جرات آموزی و تلفیقی تنها در طول دوره درمان موثر بوده و بعد از دوره درمان (دوره پیگیری) از اثر بخشی روش های فوق کاسته شده است. در ضمن مشخص شد که روش تلفیقی نسبت به دو روش دیگر در درمان اختلال هراس اجتماعی موثرتر بوده است.