مقاله مقایسه اثربخشی رژیم سیپروفلوکساسین و داکسی سیکلین با رژیم ریفامپین و داکسی سیکلین در عود تب مالت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۳۱۸ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی رژیم سیپروفلوکساسین و داکسی سیکلین با رژیم ریفامپین و داکسی سیکلین در عود تب مالت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داکسی سیکلین
مقاله ریفامپین
مقاله سیپروفلوکساسین
مقاله عود تب مالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدیان حسین
جناب آقای / سرکار خانم: دیدگر فرشیده
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی خواه رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: تب مالت یکی از مهم ترین مسایل بهداشتی جهان است که شیوع آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. این بیماری تظاهرات بسیار متنوعی را ایجاد می کند و اثر واضحی بر نیروی کار انسانی دارد. تب مالت از بیماری های آندمیک ایران می باشد. درمان ترکیبی در تب مالت منجر به بهبود علایم و کوتاه شدن دوره علامت دار بیماری شده، میزان عود و مقاومت دارویی را کاهش می دهد. با توجه به استفاده ار ریفامپین در درمان سل و ضرورت درمان آلترناتیو در مناطق آندمیک سل و تب مالت در این مطالعه، ریفامپین داکسی سیکلین را با رژیم سیپروفلوکساسین و داکسی سیکلین در عود تب مالت مقایسه گردید.
مواد و روش ها:این مطالعه یک کار آزمایی بالینی است که در آن ۹۰ بیمار تب مالت بالای ۱۷ سال بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، در سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۴ در دو درمانگاه بیماری های عفونی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک بررسی شدند. بیماران به طور تصادفی به ۲ گروه تقسیم شدند، بیماران در گروهDR ، رژیم درمانی داکسی سیکلین ۱۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز و ریفامپین ۳۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز به مدت ۸ هفته و در گروهCD ، داکسی سیکلین ۱۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز و سیپروفلوکساسین ۵۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز را به مدت ۸ هفته دریافت کردند. بیماران از نظر بهبود علایم، عوارض دارویی و یافته های آزمایشگاهی در طی دوره درمان و تا ۶ ماه بعد بررسی شدند.
یافته ها: در این بررسی به طور کلی میزان عود در ۲ گروه درمانی مشابه بود. در گروه DR در ۴٫۵ درصد و در گروه ۳٫۲CD درصد بیماران عود داشتند که اختلاف معنی داری در نتایج درمانی وجود نداشت (P=0.168). عوارض دارویی در هر دو گروه خفیف و اختلاف قابل ملاحظه ای نداشت و در هیچ کدام از دو گروه منجر به قطع درمان نشد.
نتیجه گیری: با توجه به میزان عود یکسان دو رژیم DR و CD در درمان تب مالت و همچنین استفاده از ریفامپین در مناطق با شیوع بالای سل، رژیم سیپروفوکساسین – داکسی سیکلین به عنوان یک رژیم مناسب توصیه می شود.