مقاله مقایسه اثربخشی دو شیوه جدید و قدیم ارزشیابی تحصیلی بر نگرش به خلاقیت و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی دو شیوه جدید و قدیم ارزشیابی تحصیلی بر نگرش به خلاقیت و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی توصیفی
مقاله ارزشیابی سنتی
مقاله خلاقیت و پیشرفت درسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: مقامی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: خلاقیت یکی از فعالیت های متعالی فرایندهای روانی است که در فرایند تحول روانی به اشکال گوناگون اما در یک سبک منحصر به فرد، نمود پیدا می کند. خلاقیت توانایی یا ظرفیت روانی و جسمانی است که جهت ساختن یا بازسازی واقعیت در یک روش خاص به کار گرفته می شود.
هدف: هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی دو شیوه جدید و قدیم ارزشیابی تحصیلی در بروز خلاقیت و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی است.
روش: روش این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای یا پس رویدادی است که در زمره طرح های پس از وقوع قرار می گیرد در این پژوهش جامعه آماری کلیه مدارس دوره ابتدایی دخترانه شهرستان اسلامشهر هستند، یعنی مدارس ابتدایی که شیوه قدیم ارزشیابی هنوز در آنها به کار گرفته می شود و مدارس ابتدایی که در آنها شیوه های جدید ارزشیابی (ارزشیابی توصیفی)، به کار بسته می شود. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است که از طریق آن ۲ مدرسه که شیوه قدیم ارزشیابی را به کار می گرفتند و همچنین ۲ مدرسه که شیوه های جدید ارزشیابی را به کار می گرفتند به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته ها: با توجه به نتایج، به جز تعاملات در متغیرهای جنسیت، پایه تحصیلی و گروه (روش جدید ارزشیابی در مقابل روش قدیمی)، در نگرش به خلاقیت تفاوت معناداری مشاهده شده است. عملکرد دختران، بهتر از پسران بوده، دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، عملکرد بهتری نسبت به دانش آموزان پایه پنجم داشته اند و همچنین دانش آموزانی که به روش مرسوم ارزشیابی شده اند در نگرش به خلاقیت، عملکرد مطلوب تری از دانش آموزانی داشته اند که به روش جدید ارزشیابی شده اند، اما در پیشرفت درسی تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نشد.
نتیجه گیری: روش ارزشیابی جدید (توصیفی)، نتوانسته به اهداف مورد نظر که سبب به کارگیری آن بوده است بر اساس نتایج این پژوهش دست یابد.