مقاله مقایسه اثربخشی استفاده توام از تاکرولیموس و مینوکسیدیل با مینوکسیدیل به تنهایی در درمان بیماران مبتلا به Alopecia areata که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۱۵ تا ۲۳۲۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثربخشی استفاده توام از تاکرولیموس و مینوکسیدیل با مینوکسیدیل به تنهایی در درمان بیماران مبتلا به Alopecia areata
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Alopecia areata
مقاله تاکرولیموس
مقاله مینوکسیدیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایرجی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: Alopecia areata یک بیماری ایدیوپاتیک است که در آن ریزش موی ناحیه ای وجود دارد. روش های درمانی زیادی برای ریزش موی سکه ای (ریزش موی کمتر از ۵۰ درصد) پیشنهاد شده است که تزریق کورتیکواسترویید، مینوکسیدیل موضعی ۵% و پماد یا کرم آنترالین در قسمت های بدون موی پوست از آن جمله است. از آن جایی که در مطالعات اخیر نقش خودایمنی و اتوآنتی بادی ها را در بیماری Alopecia areata مطرح شده و از داروهای تنظیم کننده سیستم ایمنی در درمان آن بهره گرفته شده است، این مطالعه به منظور مقایسه اثربخشی استفاده توام از تاکرولیموس و مینوکسیدیل با مینوکسیدیل به تنهایی در درمان Alopecia areata به انجام رسید.
روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسو کور بود که در بیمارستان الزهرا (س) و مرکز پوست و سالک صدیقه طاهره (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مهر ماه ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۲ به انجام رسید. در این مطالعه، ۹۶ ضایعه در ۵۴ بیمار مبتلا به Alopecia areata با مساحت و تعداد ضایعات متفاوت در دو گروه درمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. یک گروه با محلول مینوکسیدیل ۵ درصد و کرم تاکرولیموس ۰٫۱ درصد و گروه دیگر با محلول مینوکسیدیل ۵ درصد و کرم دارونما درمان شدند. میانگین مساحت ضایعات در شروع درمان، یک و دو ماه پس از شروع و یک و سه ماه پس از اتمام درمان اندازه گیری شد و در دو گروه درمانی و در جنس و سنین مختلف با هم مقایسه گردید.
یافته ها: سطح ضایعات در گروه تحت درمان با محلول مینوکسیدیل و کرم تاکرولیموس بعد از شروع و قطع درمان بیشتر و در گروه تحت درمان با محلول مینوکسیدیل وکرم دارونما کمتر شد.
نتیجه گیری: در مطالعه ما، محلول مینوکسیدیل به تنهایی نسبت به مصرف توام محلول مینوکسیدیل ۵ درصد و کرم تاکرولیموس ۰٫۱ درصد، اثر بهتری در درمان Alopecia areata داشت.