مقاله مقایسه اثرات درمانی ضد تب استامینوفن و ایبوپروفن با رژیم آلترناتیو( هر دو دارو) در کودکان ۶ ماهه تا ۱۲ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۲ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثرات درمانی ضد تب استامینوفن و ایبوپروفن با رژیم آلترناتیو( هر دو دارو) در کودکان ۶ ماهه تا ۱۲ ساله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب
مقاله تک درمانی
مقاله رژیم درمانی آلترناتیو
مقاله استامینوفن
مقاله ایبوپروفن
مقاله گاستروانتریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی چایجان پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری مهدیه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: طاهراحمدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانیان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: متخصصین اطفال با تب و افزایش دمای بدن و اضطراب ناشی از آن در والدین مواجه هستند و راهکارهای متعددی را در مواجهه با تب به کار می گیرند. موضوعی که در سال های اخیر در درمان تب مورد توجه قرار گرفته است استفاده از دوزهای آلترناتیو استامینوفن – ایبوپروفن می باشد. علیرغم این که این روش به طور شایع استفاده می شود ولی مطالعات کافی در زمینه کارایی آن وجود ندارد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی بود. تعداد ۲۴۰ کودک در رده سنی ۶ ماه تا ۱۲ سال مبتلا به گاستروانتریت در این پژوهش شرکت کردند. کودکان در سه گروه تقسیم شدند. گروه اول استامینوفن دریافت نموده، گروه دوم ایبوپروفن و گروه سوم استامینوفن و ایبوپروفن را به صورت یکی در میان (آلترناتیو) دریافت نمود.
یافته ها: ۱۱۲ از تعداد ۲۴۰ کودک، نفر(۴۶٫۶۶ درصد) دختر و ۱۲۸ نفر (۵۳٫۳۳ درصد) پسر بودند. میانگین زمان کاهش تب در گروه اول ۲٫۰۷، گروه دوم ۱٫۸۲ و در گروه سوم ۱٫۸۷ روز بود. میانگین دوز مورد استفاده داروها در گروه اول ۹ دوز، گروه دوم ۸٫۱۷ دوز و در گروه سوم ۷٫۱۳ دوز بود. گروه اول کمترین تاثیر را نسبت به دو گروه دیگر داشت.
نتیجه گیری: رژیم درمانی آلترناتیو استامینوفن – ایبوپروفن در کاهش تب در کودکان رده سنی ۶ ماه تا ۱۲ سال موثرتر از تک درمانی هر دو آنها می باشد.