مقاله مقایسه اثرات تجویز کلوئید قبل و بعد از آنستزی اسپاینال (Co-Loading و Pre-Loading) در پیشگیری از هیپوتانسیون مادران در اعمال سزارین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه اثرات تجویز کلوئید قبل و بعد از آنستزی اسپاینال (Co-Loading و Pre-Loading) در پیشگیری از هیپوتانسیون مادران در اعمال سزارین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیهوشی اسپاینال
مقاله سزارین
مقاله هیپوتانسیون
مقاله کولوئید
مقاله هتاستارچ
مقاله وازوپرسورها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری جاوید مینا
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقداشی میرموسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هیپوتانسیون به دنبال انستزی اسپاینال در عمل سزارین همواره یک مشکل کلینیکی محسوب می شود. نقش کریستالوئیدها به صورت پره لود در پیشگیری از هیپوتانسیون ناشی از اسپاینال امروزه مورد تردید قرار گرفته است. با این وجود تعدادی از مطالعات نشان داده اند که تجویز کریستالوئیدها بلافاصله بعد از تزریق اسپاینال بسیار موثر می باشد. اثرات تجویز کولوئیدها به صورت Co-Load در عمل سزارین به میزان کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه اثرات تجویز هتاستارچ ۶ درصد به صورت Pre-Load و Co-Load بر روی پیشگیری از هیپوتانسیون به دنبال اسپاینال در سزارین می باشد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت کار آزمایی بالینی، بر روی ۱۱۲ بیمار با کلاس (I,II) ASA که تحت سزارین الکتیو قرار گرفتند، انجام شد. بیماران به دو گروه تقسیم شدند، گروه اول ۵۰۰ میلی لیتر هتاستارچ به صورت سریع قبل از انجام اسپاینال (گروه Pre-loading، ۵۶ نفر) و گروه دوم، ۵۰۰ میلی لیتر هتاستارچ به صورت سریع بعد از اسپاینال (گروه Co-Loading، ۵۶ نفر) دریافت کردند. سپس میزان شیوع هیپوتانسیون و میزان دریافت وازوپرسور (مخلوط ۵ میلی گرم افدرین + ۲۵ میکروگرم فنیل افرین در هر میلی لیتر) جهت درمان هیپوتانسیون مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: اختلاف معنی داری بین شیوع هیپوتانسیون بین دو گروه مشاهده نشد (P=0.58). میزان مصرف وازوپرسور در گروه Pre-Loading، ۲٫۲±۱ میلی لیتر در مقایسه با گروه Co-Loading، ۱٫۷±۰٫۷ میلی لیتر بود (P=0.04) که این اختلاف معنی دار بود.
نتیجه گیری: تجویز کولوئیدها به صورت Co-Loading به اندازه ی تجویز آن ها به صورت Pre-Loading در کاهش هیپوتانسیون ناشی از آنستزی اسپاینال در اعمال سزارین موثر می باشد.