مقاله مقایسه آناتومی چوب گونه اوجا (.Ulmus Carpinifolia Borkh) بومی گرگان و کمیجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه آناتومی چوب گونه اوجا (.Ulmus Carpinifolia Borkh) بومی گرگان و کمیجان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناتومی چوب
مقاله اقلیم
مقاله اوجا
مقاله کمیجان
مقاله گرگان
مقاله نارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اولادی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: متینی بهزاد حامد
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی و مقایسه آناتومی چوب و مرفولوژی الیاف درختان اوجا، که در مناطق گوناگون جغرافیایی رشد یافته اند. علاوه بر معرفی ویژگی های بافت چوبی این گونه برای دسته بندی و تمایزشان، به فهم چگونگی تغییرات آناتومی چوب این گونه در پاسخ به موقعیت متفاوت اقلیمی کمک خواهد کرد. در این پژوهش برخی ویژگی های آناتومی چوب و الیاف درختان اوجای بومی ایران در دو منطقه گرگان و کمیجان (استان مرکزی) بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان داد که درختان این دو رویشگاه در عین پیروی از ویژگی های کلی و بارز آناتومی چوب جنس نارون، مشخصه های منحصربه فردی نیز دارند که برخی از آنها، مانند وجود ضخامت مارپیچی ظریف در برخی آوندهای چوب بهاره نمونه های کمیجان و اشعه های جوش خورده در نمونه های گرگان برای نخستین بار است که در مورد این گونه گزارش می شود. علاوه بر این، نمونه های کمیجان حلقه های رویشی نازک تری دارد و در آوندهای این نمونه ها تیل دیده شد، درحالیکه این ویژگی در نمونه های گرگان وجود نداشت. تعدادی از تفاوت های مشاهده شده بین ویژگی های آناتومی چوب درختان این دو منطقه، بخصوص ویژگی های مرتبط با آوندها، به اقلیم خشک و سردتر رویشگاه کمیجان نسبت داده شد ولی تحلیل دیگر تمایزها به پژوهش های مستقل دیگری نیاز دارد.