مقاله مقایسه آزمون مالامپاتی در حالت های نشسته و سوپاین به روش مرسوم و در حین آه کشیدن در پیش گویی لارنگوسکوپی و لوله گذاری مشکل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه آزمون مالامپاتی در حالت های نشسته و سوپاین به روش مرسوم و در حین آه کشیدن در پیش گویی لارنگوسکوپی و لوله گذاری مشکل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون مالامپاتی
مقاله وضعیت نشسته
مقاله سوپاین
مقاله آه کشیدن
مقاله نمره کورمک و لهان
مقاله لوله گذاری مشکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خان زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: مکارم جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: میثمی علی پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زبردست جیران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ونتیلاسیون ناکافی و انتوباسیون دشوار تراشه از شایع ترین عواقب وخیم تنفسی در حیطه بیهوشی می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آه کشیدن و وضعیت بیمار بر نمای مالامپاتی و صحت پیشگویی آن در نمای لارنگوسکوپی و انتوباسیون دشوار بوده است.
روش بررسی: پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، در ۶۶۱ بیمار تست مالامپاتی در وضعیت های سوپاین و نشسته و نیز با و بدون آه کشیدن انجام شد و توسط فرد کور نسبت به وضعیت مالامپاتی، نمای لارنگوسکوپی و میزان دشواری انتوباسیون بررسی شد. نتایج حاصل از این چهار حالت بررسی مالامپاتی در پیشگویی نمای لارنگوسکوپی و میزان دشواری انتوباسیون مقایسه شد.
یافته ها: در این مطالعه ۲۸ بیمار (۴٫۲%) لارنگوسکوپی مشکل و ۹ بیمار (۱٫۴%) انتوباسیون مشکل داشتند. در تست مالامپاتی در حالت های مورد مطالعه در رابطه با وضعیت لارنگوسکوپی و انتوباسیون در پوزیشن سوپاین بدون آه کشیدن و نشسته بدون آه کشیدن بالاترین میزان حساسیت گزارش شد و میزان ویژگی در پوزیشن نشسته با آه کشیدن بیش ترین مقدار بود. میزان ارزش اخباری منفی در تمام حالت ها بالاتر از ۹۵% بود و بیش ترین میزان ارزش اخباری مثبت در سوپاین با آه کشیدن مشاهده شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه در بین تست مالامپاتی انجام شده در حالت های مختلف بیش ترین میزان هم خوانی مربوط به حالت سوپاین با آه کشیدن در پیشگویی وضعیت لارنگوسکوپی و انتوباسیون بود. آه کشیدن درجه مالامپاتی را در حالت سوپاین بهتر از حالت نشسته بهبود بخشید.