مقاله مقایسه آزمایشگاهی میزان جذب مینایی فلوراید از دو نوع وارنیش سدیم فلوراید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه آزمایشگاهی میزان جذب مینایی فلوراید از دو نوع وارنیش سدیم فلوراید
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب
مقاله فلوراید
مقاله وارنیش
مقاله مینا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نژاد شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروانی فرد بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظیر ژل ها، دهان شویه ها، خمیردندان ها و وارنیش های فلورایددار نقش مهمی در مقاوم ساختن دندان در برابر پوسیدگی دارند. در این میان، وارنیش های فلورایددار به دلیل مزایای متعدد بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. تحقیق حاضر با هدف تعیین مقادیر جذب مینایی فلوراید از دو نوع وارنیش آریادنت و Sultan در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
مواد و روش ها: در این تحقیق آزمایشگاهی، ۴۰ دندان پرمولر جوان انتخاب و به دو نیمه مزیالی و دیستالی برش یافتند. بیست نیمه دندانی به مدت ۱ ساعت در دستگاه لرزش مغناطیسی مداوم در وارنیش آریادنت و ۲۰ نیمه دیگر در وارنیش Sultan قرار گرفتند. نیمه ها ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد در بزاق مصنوعی نگهداری شده، ۳۰ ثانیه توسط اسید پرکلریک ۱ مولار اچ شده و سطح پنجره پس از هر بار اچ با ۰٫۲ KOH مولار شسته شد. نمونه برداری از نیمه ها با روش acid etch enamel biopsy انجام شد و محتوای فلوراید و کلسیم آنها با روش های پتانسیومتری و اسپکتروفتومتری تعیین گردید. برای آنالیزهای آماری از آزمون T- TEST استفاده شد.
یافته ها: میزان محتوای یون فلوراید در نیمه های مینایی اکسپوز شده در برابر وارنیش آریادنت معادل ۳٫۲۷±۱٫۸۹ ppm و در وارنیش Sultan معادل ۳٫۴۱±۱٫۳۴ ppm برآورد گردید. (p=0.36) مقادیر کلسیم موجود در نیمه های مینایی اکسپوز شده در برابر وارنیش آریادنت معادل ۸۲٫۰۲±۵۲٫۸۴ ppm و در وارنیش Sultan برابر ۷۱٫۱۱±۵۲٫۶۸ ppm برآورد گردید (p=0.34).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که میزان جذب مینائی فلوراید در وارنیش داخلی و خارجی مشابه است.