مقاله مقایسه آزمایشگاهی میزان تشکیل لایه اسمیر و دبری در استفاده از چهار سیستم آماده سازی کانال ریشه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه آزمایشگاهی میزان تشکیل لایه اسمیر و دبری در استفاده از چهار سیستم آماده سازی کانال ریشه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لایه اسمیر
مقاله آماده سازی کانال ریشه
مقاله میکروسکوپ الکترونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ضمیران سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اینسترومنت های نیکل تیتانیوم چرخشی، جز مهمی از وسایل اندودنتیک هستند و بررسی و مقایسه میزان پاکسازی کانال ریشه توسط این وسایل اهمیت ویژه ای دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای میزان تشکیل لایه اسمیر و دبری ایجاد شده توسط چهار سیستم چرخشیMtwo ،RaCe ، Biorace وProTaper  می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ابتدا صدوبیست کانال مزیوباکال دندان مولر اول دائمی فک پایین خارج شده انسان با انحنای 10-20 درجه و طول کارکرد ۱۹ میلی متر انتخاب شد. پس از تهیه حفره دسترسی کانال ها به چهار گروه سی تایی تقسیم شده، با استفاده از سیستم های چرخشی مذکور و طبق توصیه کارخانه سازنده آماده سازی شدند. بین هر فایل از محلول هیپوکلریت ۲٫۵% جهت شستشو کانال استفاده شد. سپس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی میزان لایه اسمیر و دبری بر اساس طبقه بندی Schafer و Schlingemann توسط دو اندودنتیست تعیین شد. نتایج با آزمون های Kruskal Wallis و Dunn آنالیز شدند.
یافته ها: تولید لایه اسمیر و دبری توسط فایل های Mtwo نسبت به سایر فایل ها کمتر بوده و ا ین تفاوت با Biorace معنادار بود. (p<0.05) سیستم RaCe نتایج بهتری نسبت به Biorace و ProTaper داشت ولی اختلاف آنها معنادار نبود . بیشترین میزان تولید اسمیر مربوط به سیستم Biorace و بیشترین میزان تولید دبری مربوط به سیستمProTaper  بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که فایل های چرخشی Mtwo نسبت به Biorace  کاهش قابل ملاحظه ای در تولید لایه اسمیر و دبری دارد