مقاله مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی Helical CT و CBCT در ارزیابی اروژن های کندیل مندیبل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیصی Helical CT و CBCT در ارزیابی اروژن های کندیل مندیبل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کندیل مندیبل
مقاله توموگرافی کامپیوتری مارپیچی
مقاله توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی شوشتری ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: مسرت ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: دباغی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی ابراهیمی حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پورمهدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی محمدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اختلالات مفصل گیجگاهی فکی شایعترین اختلال فکی می باشند. تصویربرداری این مفصل ممکن است برای تکمیل اطلاعات به دست آمده از معاینات کلینیکی لازم باشد. هدف این مطالعه مقایسه دقت تشخیصی توموگرافی کامپیوتری مارپیچی (Helical CT) و توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (Cone Beam CT) در کشف اروژن های شبیه سازی شده کندیل مندیبل می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، ضایعات شبیه سازی شده در ۱۵ مندیبل خشک با استفاده از فرز روند ایجاد شدند. با استفاده از روشهای توموگرافی کامپیوتری مارپیچی و توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، قبل و بعد از ایجاد اروژن تصویربرداری انجام شد. تصاویر توسط دو رادیولوژیست فک و صورت از نظر وجود یا عدم وجود ضایعات بررسی شدند. حساسیت، ویژگی، دقت، ارزش اخباری مثبت و منفی این روشهای تصویربرداری در کشف ضایعات اروژن در کندیل مندیبل بیان شد. تفاوت بین دو روش توسط آزمون McNemar و میزان توافق بین مشاهده گرها توسط آماره Kappa بیان گردید.
یافته ها: بیشترین حساسیت، ویژگی و دقت برای تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی به ترتیب، ۱۰۰%، ۱۰۰% و ۱۰۰% و برای تصاویر توموگرافی کامپیوتری مارپیچی به ترتیب، ۸۸%، ۱۰۰% و ۹۸% بود. بین دقت تشخیصی توموگرافی کامپیوتری مارپیچی و توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در کشف اروژن های کندیل مندیبل از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود نداشت. (p=1)
نتیجه گیری: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی روشی با میزان اشعه و هزینه کمتر می باشد که می تواند در ارزیابی تشخیصی اروژن های کندیل مندیبل، جایگزینی برای روش توموگرافی کامپیوتری مارپیچی باشد.