مقاله مقایسه آدجوان های هیدروکسید آلومینیوم و ISA70 در القا پاسخ هومورال علیه پیولیزین نوترکیب باکتری تروپرلا پیوژنز در گوسفند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه آدجوان های هیدروکسید آلومینیوم و ISA70 در القا پاسخ هومورال علیه پیولیزین نوترکیب باکتری تروپرلا پیوژنز در گوسفند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیولیزین
مقاله بره
مقاله توکسوئید
مقاله آدجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قریب ممبنی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پورنجف آبادی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان بابک
جناب آقای / سرکار خانم: صیفی آبادشاپوری مسعودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حاجی کلایی محمدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: براتی فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقایسه دو آدجوان مورد استفاده در واکسن های تجاری در تحریک ایمنی هومورال در گوسفند، ۴۸ راس بره ۲ تا ۳ ماهه به چهار گروه ۱۲ راسی، شامل دو گروه شاهد برای آدجوان های هیدروکسید آلومینیوم و ISA70، دو گروه به عنوان تیمار با توکسوئید پیولیزین نوترکیب به همراه آدجوان های ISA70 و هیدروکسید آلومینیوم تقسیم گردیدند. بره های گروه درمان، از طریق زیر جلدی، دو بار به فاصله دو هفته، ۰٫۲ میلی گرم در میلی لیتر توکسوئید پیولیزین همراه با آدجوانISA70  یا هیدروکسید آلومینیوم، دریافت نمودند. به بره های گروه های شاهد، در زمان های مشابه، تنها آدجوان به همراه سرم فیزیولوژی استریل تزریق گردید. تمامی بره ها در روزهای ۰، ۱۴، ۲۸ و ۹۸ پس از ایمن سازی، مورد خونگیری و اندازه گیری عیار پادتن ضد پیولیزین قرار گرفتند. بررسی نتایج و تحلیل آماری میانگین عیار پادتن ضد پیولیزین گروه های ایمن شده، نشان داد که عیار حاصله در گروه دریافت کننده توکسوئید پیولیزین به همراه آدجوان ISA70، به صورت معنی داری بالاتر از گروه دریافت کننده توکسوئید پیولیزین به همراه آدجوان هیدروکسید آلومینیوم می باشد (۰٫۰۵>P). با توجه به نتایج، توصیه در استفاده از آجوان ISA70 در تولید واکسن ها می باشد.