سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدقاسم سحاب – استادیار گروه مهندسی عمران – دانشگاه تفرش
سیده مائده معینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تفرش

چکیده:

عدم شناخت کافی بشر از نیروهای زلزله در گذشته و چگونگی طرح مناسب ساختمانها برای مقاومت در برابر آن می تواند یکی از دلایل آسیب پذیری و ضعف برخی ازبناهای تاریخی موجود باشد. از نظر شکل سازه ای سقفهای گنبدی آجری یکی از شکلهای متداول و موجود هستند که در بسیاری از بناهای ارزشمند تاریخی همچون مساجد و بقعه ها به کار رفته اند. در این مقاله نمونه ای از سقفهای گنبدی آجری موجود در ابنیه تاریخی ارائه و سپس با اشاره به محدودیتهای حاکم بر تعمیرات و بهسازی ابنیه تاریخی، روشهای ممکن برای تقویت لرزه ای آنها مورد بررسی قرار گرفته است. طرح تقویت لرزه ای برای یک نمونه سقف گنبدی موجود در یک بنای تاریخی ارائه و به کمک نرم افزارABAQUSمدل اجزاء محدود آن ساخته و تحلیل شده و بر اساس نتایج حاصله مناسب بودن طرح ارائه شده، ارزیابی و تائید شده است.