سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نجف آبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
حمید هاشمالحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مقاوم سازی پی های سطحی یکی از مهمترین بخشهای مقاوم سازی سازه ها می باشد. که تا کنون روشهای مختلفی برای آن ابداع گردیده است ، که روشهای پی بندی و استفاده از شمع ها و ریز شمع ها از آن جمله اند. در بسیاری از این روشها مستقیما یا بصورت غیر مستقیم خود پی و یا خاک آن تعویض شده و پی با المان های سخت تری مانند شمع و یا ریز شمع دوخته می شود. در این مقاله روش جدیدی برای مقاوم سازی پی های سطحی بوسیلهریز شمع ها بدون اتصال مستقیم پیشنهاد می گردد و در این روش یک سری دال بتنی در اطراف پی مورد نظر احداث شده و این دالهای بتنی خاک اطراف پی را تحت فشار می گذارد. عملکرد این روش بوسیله شبیه سازی سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته شده است و در آن نشان داده شده است که اجرای این تمهیدات می تواند به خوبی ظرفیت باربری خاک را افزایش دهد. همچنین در این شبیه سازی پارامترهایی همچون طول میکروپایل ها قطر آنها آرایش و نحوه قرار گیری آنها در اطراف فونداسیون و میزان پیش کشیدگی در میکروپایل و در مورد ابعاد دال سطحی و در نهایت مقدار مشارکتمیکروپایلها به تنهایی و عملکرد پایلها با دال بتنی بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از این روش تا حدود ۴ برابر ظرفیت باربری خاک را افزایش می دهد.