سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی برخورداری – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران
حسین شاکری سلیمانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده:

یکی از روشهایمناسب برای جلوگیری از خسارات زلزله جداسازی ارتعاشی است که از ابزارهایخاصی به نام جداگر به عنوان مانعی برای انتقال نیروی زلزله و انرژی حاصل از آن به سازه استفاده می شود. جداسازی پایه به صورت جدا کردن سازه از پایه و از بین بردن اثرات حرکات افقی ایجاد شده بوسیله زلزله در سازه صورت می گیرد . اساسا جداگرهای الاستومری مسلح شده با الیاف دارای مزیت های نسبت به جداگرهای مسلح شده با فولاد می باشند، از قبیل وزن خیلی پایین، هزینه ساخت بسیار کمتر از نوع مسلح شده با فولاد وامکان ساخت مسلح این جداگرها بهصورت نواری بزرگ و برش جداگرها با ابعاد دلخواه می باشد. این مقاله شامل آنالیزی است که برای مشخصات مکانیکی جداگرهای الاستومری چند لایه شامل فیبرهای مسلح کننده ای می باشد که بهجای المانهای مسلح کننده عمدتا صفحات فولادی بکار رفته اند. جداگرهای مسلح شده با الیاف در مقابل جداگرهایی که به وسیلهفولاد مسلح شده اند (فرض می شوداین جداگرها در کشش و خمش صلب باشند). فرض می شود که در کشش انعطاف پذیر و درخمش کاملا صلب باشند. همچنین کاربرد این جداگر ها جایگزین بسیار مناسبی برای انواع دیگر مسلح شده با فولاد باشند، ضمن اینکه این جداگرها دارای میرایی بیشتری در مقایسه با جداگر های مسلح شده بافولاد می باشند و باعث استهلاک انرژی زلزله می شوند. و با توجه به نتیجه آنالیز پل مورد بررسی سختی مناسب مواد الاستومری جداگر برای استفاده در پل ها بین ۵۰-۶۰ shore A می باشد.