سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی هوشمند آیینی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

چکیده:

امروزه حفاظت از میراث فرهنگی که دارای قدمت زیادی هستند از جنبههای مختلف دارای اهمیت بسزایی میباشد.براساس آمار، از میان انواع پل های موجود، پل های قوسی بنایی دارای بیشترین قدمت تاریخی می باشند. تعداد زیاد این نوع پلها در نقاط مختلف دنیا و کشورمان ایران و آسیب پذیر بودن آنها می تواند دلیل خوبی برای بیشتر لحاظ کردن مطالعات مقاوم سازی برای این سازه ها باشد. در این تحقیق بعد از بیان انواع مخاطراتی که این سازه ها را تهدید می کند، به بررسی روش های مختلف مقاوم سازی و موارد اجرایی در نقاط مختلف دنیا پرداخته ایم.