سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روشنک قلی پورشایان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت

چکیده:

ایران از جمله کشورهایی استکه درمنطقه لرزه خیز واقع شده و بارها شاهد بوده ایم که عامل بروز خسارت های فراوانی برروی بناهای تاریخی بوده دراین میان پلها از گذشته تاکنون به عنوان مهمترین عنصر شریان های شهری نقش فعالی را از جهت خدماتی داشته و پلهای تاریخی متعددی هنوز هم بیشتر از همه در جهان علاوه بر داشتن نقش خدماتی نقش فرهنگی وهنری را نیز ایفا می کند ارزش معماری و تاریخی این بناها تقویت و ومقاوم سازی این بناهای ارزشمند را دربرابر نگرانی های جدی ناش از زلزله با هدف حفظ هویت تاریخی کشورمان ضروری و ملزم ساخته است دراین مقاله با استفاده از روش تحقیق با رویکرد کیفی و مبتنی بر تجزیه و تحلیل و مقایسه اطلاعات بدست امده از مطالعات کتابخانه ای و با توجه به فلسفه مرمت و توجه به منشورهای بین المللی به بررسی سازه و معماری پل های قوسی بنایی تاریخی و قدیمی و بررسی اسیب پذیری پل ها و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله می پردازیم.