سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود اذانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حسین غفارزاده – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

بسیاری از پلها هم اکنون به دلایلی چون ازدیاد بارهای ناشی از افزایش جریان ترافیک سرویس دهی به وسایل نقلیه سنگین تر از بارهای اولیه طراحی پایین بودن کیفیت اجرا مسائل لرزه ای مسائل زیست محیطی اعم از خوردگی آرماتورها افت های پیش تنیدگی ناشی از خزش و جمع شدگی بتن و شل شدگی تاندون ها با کاهش مقاومت روبرو می باشند استفاده از روش پس کشیدگی خارجی بمنظور بهسازی پلهای موجود بدلیل ویژگیهایی چون نصب اسان ایجاد حداقل موانع برای جریان عبور و مرور روی پلها درطی اجرا امکان اعمال مجدد نیروی پیش تنیدگی و سهولت دربازدیدهای حین بهره برداری بعنوان یک راه حل موثر و اقتصادی نسبت به سایر روشها جهت مقاوم سازی طیف وسیع یاز انواع پل ها شناخته شده است دراین تحقیق سعی شده است تا با استفاده از قابلیت های نرم افزار اجزا محدود ABAQUS درمدلسازی سازه های بتنی به بررسی اثرمقاوم سازی پایه پلهای بتنی توسط پس کشیدگی تاندونهای CFRP تحت بارگذاری یکنواخت پرداخته شود.