سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع درکمربند زمین لرزه دنیا همواره در طول تاریخ مقهور خشم طبیعت بوده و تلفات مالی و جانی زیادی ازاین منظور متحمل شده ست ضعف نظام مدیریت ساخت و سازدرکشور و عدم توجه مردم مسئولین و حتی عدم احساس مسئولیت و تعهداخلاقی مهندسین دررعایت اصول نظام مهندسی مزید برعلت شده و با ساخت و ساز بناهای غیرمستحکم بردامنه تخری تاثیر گذاشته و آن را گسترش داده است استان آذربایجان شرقی درطول تاریخ بارها دراثر وقوع زلزله های مهیب مورد تخریب قرارگرفته است برهمین اساس شناسایی نقاط پرخطر استان و درواقع پهنه بندیم حدوده های پرخطر کم خطر و بی خطر اولین ضرورت برای تدوین ضوابط مقاوم سازی شهرهای درمعرض خطر بیشتر است این مقاله ضمن بررسی فضاهای استان آذربایجان شرقی تلاش دارد ضمن شناسایی مناطق پرخطر و شهرهای درمحدوده های پرخطر راه کارهای مناسب جهت مقاوم سازی آنها اراهی دهد.