سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

بهزاد محمودی القلندیس – کارشناس ارشد مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکزی

چکیده:

به منظور تحمل بارهای مضاعف طراحی ، بهبود نارسایی های ناشی از فرسودگی ، افزایش شکل پذیری سازه وغیره ، طی سالیان اخیر مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از پلیمرهای مسلح باالیاف FRP از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. از طرفی طراحی با چنین مصالحی بر ای مهندسان سازه یک چالش جدی به حساب می آید، زیرا پارامترهای بسیاری وجود دارند که قابلتغییراند و همچنین وجود مدهای شکست چند گانه وپیچیدگی رفتار در چنین سازه هایی فنون تحلیل ویژه ای را می طلبد. به همین علت روش های طراحی نوین به منظور کاربردی نمودن این دانش فنی ارائه شده است .در این تحقیق دانشجویی با بررسی توصیه های طراحی بر اساس آخرین تغییرات لحاظ شده در آیین نامه ی ACI 444-2R بوسیله انجمن بتن آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد