سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر
حنیف حسین ستاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشده عمران دانشگاه امیرکبیر
عباس انسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

بناهای تاریخی هر کشور نمادی از تمدن، فرهنگ و مهندسی کهن آن کشور میباشند. در اولین نگاه به این بناهای تاریخی، معماری و هنر به کار رفته در آنها مورد توجه قرار می گیرد . برای نگهداری، حفاظت و پایدار سازی باید از نگاه مهندسی سازه بهره گرفت. اگر از دید سازه ای به این بناها نگاه شود، می توان به دانش مهندسی که در دل آنها جای گرفته پی برد. متاسفانه این امر در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نحوه طرح و ساخت قلعه فلک الافلاک تنها نمونه بسیار کوچکی از مهندسی بسیار بزرگ این سرزمین است. برای مقاوم سازی و مرمت نمی توان به صرف تجربه و ائین نامه ها اکتفاکرد، باید از روش تحلیلی و احتمالات بصورت توام استفاده نمود (در این قبیل مسائل نامعین ها زیاد هستند خواص مکانیکی مصالح، تنش های موجود، ترک خوردگی ها و …) و ازادی تصمیم گیری و انتخاب به لحاظ حفظ منظرهای میراثی محدود می باشد. این نامعین ها به دلیل تنوع در مصالح و چیدمان ها یا بافت، عمر ساختمان و صدمه های فرسایشی و ترک خوردگی های ریز، برای مدل سازی بسیار بیشتر از یکسازه معمولی. است. در این تحقیق سعی شده است ضمن ارائه روش مستندسازی سازه ای و شناسایی دقیق قلعه، مسائل ونامعینی ها تاحد امکان کاهش یابد. سپس با بهرهگیری از مدل تحلیلی و نرم افزار ANSYS به آنالیزو تحقیق در طرح مقاوم سازی بستر سنگی قلعه با توجه به امکانات نرم افزاری و تکنولوژی روز دنیا پرداخته میشود. درمدلسازی مصالخ قلعه از مدل رفتار ی(رابطه تنش – کرنش در یک نقطه ) دراگر – پراگر استفاده شده، پس از انجام تحلیل های استاتیکی و شبه دینامیکی سه بعدی، نتایج با شواهد و آسیب های موجود تطبیق داده شده است. در نهایت طرح مقاوم سازی سازه ای مدل سازی و تحلیل شده است.