سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
احمد رهبر رنجی – استاد یار- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد جواد کتابداری – دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عملکرد دیوار های باربر- برشی بنای غیر مسلح رفتار نا مناسبی را در ارتباط با شکل پذیری و یا مقاومت درون و برون صفحه ای در زلزله از خود نشان می دهند و بررسی آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی نوین در این نوع سازه ها دارای اهمیت خاصی می باشد. در این مقاله از روش اضافه کردن ورقه های باریک فولادی به صورت قطری و قائمدر دو طرف دیوار بنایی استفاده می شود. نتایج آزمایشات انجام شده بر روی تعدادی دیوار بنایی و بتنیکه با استفاده از روش فوق مسلح شده اند ارائه ، و نیز دیوار های مذکور با روش اسکلرونومیک مورد بررسی تحلیلی قرار می گیرند. مطالعات و نتیجه گیری ها همه حاکی از بالا رفتن مقاومت لرزه ای دیوار و اصلاح منحنی های هیسترزیس و بهبود شکل پذیری می باشند.