سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
احمد رهبررنجی – استاد یار،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدجواد کتابداری – دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عملکرد دیوارهای باربر-برشی بنایی غیر مسلح رفتار نامناسبی را در ارتباط با شکل پذیری و یا مقاومت درون و برون صفحه ای در زلزله از خودنشان می دهند وبررسی آسیب پذیری لرزه ای و مقام سازی نوین در این نوع سازه ها دارای اهمیت خاصی میباشد.دراین مقاله از روش اضافه کردن ورقه های باریک فولادی به صورت قطری و قائم در دو طرف دیوار بنایی استفاده می شود. نتایج آزمایشات انجام شده بر روی تعدادی دیوار بنایی و بتنی که با استفاده از روش فوق مسلح شده اند ارائه ،و نیز دیوارهای مذکور با روش اسکلرونومیک مورد بررسی تحلیلی قرار میگیرند. مطالعات و نتیجه گیری ها همه حاکی ازبالا رفتن مقاومت لرزه ای دیوار و اصلاح منحنی های هیسترزیس و بهبود شکل پذیری می باشند