سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کمال محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
محسن محمدی – کارشناس ارشد عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

بافتهای فرسوده شهری که به دلیل گذر زمان، تازگی و شادابی خود را از دست داده اند ازیک سو نمادهویت شهر ا و از سوی دکگر، جزوآسیبپذکرترکن مناطق شهری به شمار می آیند بافتهای فرسوده شهری معمولا همان مرکزشهر میباشن، که گسترش شعاعی شهر در اطراف آن باعث شده است مرکزیت خود را همچنان حفظ نماید این مساله باعث میگردد که قلب شهر ای با سابقه تاریخی فرسوده ترین بخش آن به شمار می آید و شهرسقز با قدمت تاریخیچنده زار ساله از این حیث مستثنی نیست و این مساله پیامدهای قابل توجهی را به همراه دارد اهمیت این موضوع وقتی دوچندان خواهد شد که بدانیم در آیین نامه طراحی ساختمان ها دربرابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ شهرسقزجزو مناطق با خطر نسبی زیاد زلزله میباشد.