سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامبیز تکین – دانشجوی کا
محمود حسینی – دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه

چکیده:

مقاوم سازی بناهای تاریخی مقوله ای بسیار پیچیده تر و حساستر از ساختمانها ی معمولی می باشد . هر چند روش مقاوم سازی ارائه شده در این مقاله باعث دستخوردگی هسته داخلی یک بنای تاریخی می شود، نباید فراموش کرد که این دستخوردگی بسیار بهتر است از آنکه بنا در اثر زلزله تخریب شود و کل هسته و ظاهر بنا دوباره با صرف هزینه های بسیار زیاد بازسازی شود. روش پیشنهاد شده دراین مقاله برای ساختمانهای یک طبقه، که بخش بزرگی از ساختمانهای تاریخی کشور را تشکیل می دهند به خوبی قابل استفاده می باشد.البته باید توجه داشت که تعیین ابعاد هسته تقویتی برای هر مورد نیازمند محاسبات مفصل و بعضاً مطالعات آزمایشگاهی می باشد. در پایان شایان ذکر است که با توجه به لرزه خیزی بالای کشور و وجود تعداد کثیر ساختمانهای با ارزش تاریخی ضروریست هر چه سریعتر نسبت به تهیه و تدوین یک آیین نامه ویژه جهت مقاوم سازی لرزهای بناهای تاریخی اقدام گردد.