سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ع حاجتی مدارایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
م رنجبرتکلیمی – استادیار دانشگاه گیلان
م نوروزپوربرسمنانی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

کشورایران از نظر لرزه خیزی درمنطقه فعال کره زمین واقع شده است و طی سالیان گذشته هموارهدر معرض زلزله های ویران کننده قرار داشته است وجود ساختمان هایی که قبل ا زتدوین هرگونه ضوابط لرزه ای و یا پس از تدوین آنها اما بدون رعایت آن ضوابط طراحی و ساخته شده اند و یا ساختمان هایی که مطابق ضوابط لرزه ای مشخصی طراحی و اجرا شده اندو اکنون به علت تغییر آن ضوابط نیاز به بهسازی دارند سبب شده تا بحث مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های موجود به یکی از محوری ترین مسائل موجود در مهندسی زلزله مبدل شود هدف از مقاوم سازی این ساختمان ها ارتقا کیفی آنها مطابق ویرایش سوم آیین نامه استاندارد ۲۸۰۰ ایران می باشد هدف این آیین نامه آن است که با حفظ ایستایی ساختمان دزلزله های شدید تلفات جانی به حداقل برسد و نیز ساختمان دربرابر زلزله های خفیف و متوسط بدون وارد شدن آسیب عمده ی سازه ای قادر به مقاومت باشد دراین مقاله مراحل ارزیابی یک ساختمان بتنی موجود براساس دستورالعملهای بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه ۳۶۰ ارایه شده و پس از ارزیابی و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت اجزای سازه راه کارها و روشهای مناسبی جهت مقاوم سازی آن ها ارایه شده است.