سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن آقابراتی – دکترای سازه،ا ستاد یار دانشکده عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
ایرج رسولان – دکترای سازه،ا ستاد یار دانشکده عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدجواد صفائیان – دانشجوی کارشنا سی ارشد سازه، دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

از آنجا که خطر زلزله تقریبا همه کشور را تحدید می کند و حدودا ۶۵ درصد از ساختمانهای موجود، ساختمانهای با مصالح بنایی می باشند، مقاوم سازی لرزه ای ساختمانها در ایران در سالهای اخیر با روند فزاینده ای مواجه بوده است. خوشبختانه با وجود آیین نامه هایی در مورد مقاوم سازی این نوع ساختمانها، روند انجام مطالعات بهسازی لرزه ای مشخص می باشد. در این مقاله به بررسی روش مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بنایی باFRP مقایسه این روش با دیگر روشهای رایج مقاوم سازی، پرداخته شده است.