سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیام فوزی جوکندان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- گروه مهندسی عمران

چکیده:

مقاوم سازی بناهای تاریخی مقولهی بسیار پیچیده تر و حساستر از ساختمانهای معمولی میباشد. هر چند روش مقاوم سازی ارائه شده در این مقاله باعث دستخوردگی هسته داخلی یک بنای تاریخی میشود، نباید فراموش کرد که این دستخوردگی بسیار بهتر است از آن که بنا در اثر زلزله تخریب شود و کل هسته و ظاهر بنا دوباره با صرف هزینههای بسیار زیاد بازسازی شود. روش پیشنهاد شده در این مقاله برای ساختمانهای یک طبقه، که بخش بزرگی از ساختمانهای تاریخی کشور را تشکیل میدهند به خوبی قابل استفاده میباشد. البته باید توجه داشت که تعیین ابعاد هسته تقویتی برای هر مورد نیازمند محاسبات مفصل و بعضاً مطالعات آزمایشگاهی میباشد. در پایان شایان ذکر است که با توجه به لرزه خیزی بالای کشور و وجود تعداد کثیر ساختمانهای با ارزش تاریخی ضروریست هر چه سریعتر نسبت به تهیه و تدوین یک آیین نامه ویژه جهت مقاومسازی لرزههای بناهای تاریخی اقدام گردد..