سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیف اله همتی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان وعضو گروه پژوهشی فناوریهای نوین ساختمان
حسن نوذرپور – دانشجوی کارشناسی عمران
رضا بهزادیان – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

سازه های چوبی از یک سو به عنوان نوعی سازه مقاوم و دارای رفتاری مطلوب در برابر ارتعاشات زلزله از دیرباز مورد توجه بشر بودهاست به گونه ای که امروزه نیز ساخت اینگونه ساختمان ها در بسیاری از کشورهای لرزه خیز بطورچشمگیری گسترش یافته است لیکن از سوی دیگر یکی از معایب این نوع سازه ها مقاومت پایین آنها در برابر حریق است که این مسئله برروند ساخت و استفادها زا ین گونه ساختمان ها تاثیر نامطلوبی داشته است از این رو برای پیشگیری از وقوع آتش و جلوگیری از انتشار آن روشهایی که برسه اصل جایگزینی و استفاده ازسیستمهای گرمایشی و الکتریکی مناسب ساخت دیواره های چوبی نوین و مقاوم در برابر حریق و جلوگیری از رسیدن اکسیژن رسانی به محفظه حریق استوار است پیشنهاد شده است اصل اول د رنهایت به تدوین و ارائه استانداردی جامع و در عین حال بومی برای استفاده از سیستمهای الکتریکی و گرمایشی در سازه های چوبی منجر شده و اصل دوم ابداع و ساخت دیواره های چوبی نوین به منظور کاهش سرعت انتشار حریق را معرفی می کند.