سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید بختیاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
لیلا تقی اکبری – کارشناس ارشد

چکیده:

یکی ا زمهمترین نیازهای طراحی ساختمان تامین ایمنی دربرابر اتش است هرچه ساختمان ها از نظر جانی اجتماعی سیاسی یا اقتصادی مهمتر باشد باید از ایمنی بیشتری نیز برخوردار باشد برای تامین ایمنی و مقاوم سازی ساختمان در برابر آتش لازم است از مصالح مناسب درسازه و نازک کاری ساختمان استفاده شود بنابراین طراح باید از مشخصات مصالح و سیستمهای ساختمانی در برابر آتش مطلع باشد و انتخاب مناسب را متناسب با مشخصات ساختمان انجام دهد همچنین مقاومت سازه و عناصر ساختمانی دربرابر آتش باید مطابق با مقررات ساختمانی تامین شود برای این هدف دربسیاری از مواقع نیاز است تا از پوشش های محافظت کننده برای مقاوم سازی اجزای ساختمان دربرابر اتش استفاده شود دراین مقاله ابتدا اهداف و روشهای اصلی ایمنی ساختمان ها در برابر اتش ارایه شده است آزمونهای آتش در دو گروه اصلی واکنش دربرابر آتش و مقاوم دربرابر آتش توضیح داده شده است.