سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا عبدالله زاده – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جعفر دهقان – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

یکی از روشهای مقاوم سازی ساختمان ها دربرابر زلزله استفاده از دیواربرشی فولادی است مقاله حاضر رفتار یک قاب یک دهانه یک طبقه با دیواربرشی فولادی را مورد بررسی قرار داده و به منظور بررسی تاثیر زاویه المان ها برضرائب شکل پذیری و اضافه مقاومت دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک بدون سخت کننده یک سری مطالعات تئوریکی با استفاده از مدل نواری و نرم افزار sAP2000 صورت گرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهد که زاویه تاثیری برضریب اضافه مقاومت و ضریب شکل پذیری ندارد.