سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائزه نجاتی – کارشناس ارشد عمران و مدرس دانشگاه
حسین معصومی – کارشناس ارشد عمران و مدرس دانشگاه
علی هوشمند آیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

چکیده:

یکی از گزینه های برتر در طراحی و مقاوم سازی سازه ها که در سال های اخیر مورد توجه کارشناسان سازه قرار گرفته به کارگیری مهارتبندی با جذب انرژی بیشتر و سختی مناسب می باشد. قاب های مهاربندی شده هم مرکز انرژی را بوسیله تسلیم کششی عناصر قطری و رفتار پس از کمانش مهاربند مستهلک می کنند. با توجه به معایب رفتار لرزه ای مهاربندهای هم مرکز معمولی از نظر شکل پذیری و منحنی هیستر زیس نامتقارن در کشش و فشار، کمانش و استهلاک نه چندان مناسب این گونه مهاربندها، مهاربند کمانش ناپذیر(BRB) به عنوان نسل جدید مهاربندی پیشنهاد شده است، BRB دارای سختی زیاد و قابلیت جذب انرژی بالایی می باشد. در این مقاله طراحی بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ و کنترل و ارزیابی آن توسط تحلیل بارافزایی انجام گرفته است. نتایجنشان میدهد وزن فولاد مصرفی در مهاربند کمانش ناپذیر کاهش پیدا کرده و به علت ایجاد سختی در سازه تغییر مکان، در اثر زلزله به شدت کاهش می یابد. در این مقاله قابلیت جذب انرژی و مقاوم سازی سازه به کمک بادمند BRB مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.