سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت حسنی – دانشیار دانشگاه صنعت آب و برق تهران
سیدصادق رحیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله
مصطفی اقلیمی مقدم –

چکیده:

بدنه ی خیلی از سازه های استراتژیک درکشور ما بتنی میب اشند که بایستی مقاوم سازی آنها دربرابر بارانفجار مورد توجه خاص قرارگیرند دراین مقاله رفتاردیوارهای بتنی مقاوم سازی شده به وسیله پلیمرهای مسلح با الیاف FRP مختلف نظیر کربن شیشه و آرامید با ضخامت های متفاوت درباربر بارناشی از انفجار که بصورت سه بعدی درنرم افزار آباکوس مدلسازی و بررسی می شود و تنش و تغییر مکان درآنها با هم مقایسه می شود پاسخ انفجاری دیوارهای مقاوم سازی شده با دیوار بتنی مرجع مقایسه میش ود و میزان تاثیر استفاده از این روش مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار مشخص می شود.