سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت مویدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند،
محمدعلی شمسی نژاد – استادیار گروه قدرت دانشگاه بیرجند،
رضا ابولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند،

چکیده:

یکی از قدرتمندترین روشهای کنترل درایو ماشین های القایی روش کنترل برداری مستقیم می باشد. این روش کنترلی وابسته به تخمین شار است. این مقاله به تحلیل و بررسی روش کنترل برداری مستقیم برای ژنراتور القایی دو سو تغذیه می پردازد که برای سیستم های تولیدی بادی بکار می رود . با توجه به ماهیتمتغیر سرعت باد مدل جبران کننده شاری پیشنهاد شده است که درایو کنترل سرعت را نسبت به تغییرات باد مقاوم می سازد. کنترل برداری مستقیم بیشتر در درایوهای موتور القایی با روتور قفس سنجابی بکار می رود. در این مقاله ایده کنترل برداری مستقیم برای ژنرانور القایی روتور سیم پیچی شده که با مبدلVSIبه شبکه قدرت متصل شده است بکار رفته است. کنترل گشتاور و شار در این روش به ترتیب به کنترل غیر مستقیم توان های اکتیو و راکتیو منجر می شود. روش پیشنهادی با استفاده از اطلاعات یکماشین القایی موجود در نرم افزار متلب، در محیط سیمولینکشبیهسازی شده است که نتایج شبیهسازی شده موید ادعاهای ارائه شده هستند