سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعود کمالی شیراز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده فنی و مهندسی
بهمن فرهمند آذر – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

دیوار برشی بتن مسلح یکی از سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که دارای عملکرد لرزه ای مناسبی می باشد و در بیشتر اوقات تعبیه بازشوهای منظم برای پنجره یا درب ها در دیوارهای برشی بنا به ملاحظات معماری ضروری بوده و در چنین مواردی از دیوارهای برشی بازشودار (کوپله) ستفاده می شود. از سوی دیگر تیر همبند که یک عضو مهم در عملکرد و شکل گیری دیوارهای برشی کوپله می باشد ممکن است به دلایل مختلف به ترمیم و تقویت داشته باشند. روش های مختلفی جهت ترمیم و تقویت تیرهای عمیق وجود دارد که یک ی از آنها استفاده از از پلیمرهای کربنی مسلح شده به الیاف معروف به در تیر همبند دیواره ای برش ی CFRP می باشد. در این تحقیق به بررسی اثر الیاف CFRP کوپله با هدف افزایش ظرفیت باربری این دیوارها پرداخته شده است. بدین منظور یک دیوار برشی کوپله به روش اجزای محدود مدل سازی گردید و تیر همبند آن در دو حالت چیدمانی مختلف توسط ورق های CFRP با ضخامت های ورق متفاوت تقویت گردید. نتایج حاصل نشان میدهد که استفاده از پوشش های CFRP می تواند تاثیر بسزایی در افزایش ظرفیت باربری دیواربرشی بتن مسلح داشته باشد.