سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سوسن اژدر – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده:

از جمله عملکردهای مهم مدیریتی در بحران های طبیعی، مدیریت بحران قبل ازبروز بحران است که یکی از زیر شاخه این موضوع ومهمترین بخش آن، بحث مقاوم سازی سازه ها است.
از آسیب پذیرترین سازه ها می توان به سازه های خشتی اشاره کرد که اهمیت مقاوم سازی این سازه ها به طوریکه در مقدمه نیز بیان خواهد شد از دو جهت می باشد، یکی به لحاظ بناهای باستانی و دیگری رواج این نوع سازه ها در مناطق روستایی و زلزله خیز.
در این مقاله ایجاد سپر امنیتی برای ساختمان هایی با سقف گهواره ای پیشنهادومورد بررسی قرار گرفته است. به نحوی که سازه جدید همچون سپری محافظ هنگام وقوع زلزله وارد عمل شده ومانع ازفروریزی سقف و کل ساختمان بر روی ساکنین می شود. این سازه ضمن مقاومت بالا و کم خرج بودن، اجرای آسانی دارد. همچنین امتیاز سازه محافظ این است که به معماری ساختمان آسیب نرسانده و از داخل ساختمان، سقف گهواره ای را به شکل سنتی خود حفظ می کند این تئوری را می توان به بخش های دیگر یک ساختمان سنتی نیز تعمیم داد.
نیل به این موفقیت در مقاوم سازی بناهای سنتی، صرفه اقتصادی در برداشته و باعث حفاظت از میراث فرهنگی وملی کشورمان خواهد شد.