سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم حسنی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی زلزله
میثم معرفت –
محمد صافی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورتهران

چکیده:

سرعت سهولت اجرا و صرفه جویی اقتصادی ناشی ازبکارگیری اتصالات خورجینی باعث شده که این اتصال به طور فراگیری درسازه های معمولی کشور به ویژه درگذشته مورد استفاده قرارگیرد تفاوت عمده این اتصال با انواع دیگر درعدم اتصال تیر به ستون بصورت هممحور است که باعث پیچیدگی درنحوه انتقال لنگر درایننوع اتصال میشود عملکرد ضعیف این اتصال تحت بارهای دینامیکی و گسیختگی ناگهانی آن از مهمترین ضعفهای این نوع اتصال می باشد باتوجه به اینکه دراکثر سازه های طراحی شده با این اتصال سیستم باربرجانبی خاصی نظیر بادبند مشاهده نمی شود به نظر می رسد با صلب نمودن این اتصالات می توان رفتار قابهای شامل اتصالات خورجینی را به رفتار قاب خمشی نزدیک نمود لذا دراین مقاله سعی شده تا با ارایه روشی ساده و عملی با استفاده جکت بتن آرمه اتصال خورجینی را تبدیل به یک اتصال گیردار نموده و با یرمیزان گیرداری آن افزود